INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

NASZA POLITYKA PRYWATNOŚCI

Prywatność danych jest bardzo ważna dla firmy Elsa i pragniemy być otwarci i transparentni w procesie przetwarzania danych osobowych. Dlatego przygotowaliśmy informacje wyjaśniające sposób przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest ELSA S.r.l. z siedzibą w Località La Petrizia S.S. 106 – 88050 Sellia Marina (CZ) Włochy, czyli firma, która gromadzi Państwa dane osobowe i opracowała następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Dlatego zachęcamy do uważnego przeczytania poniższych informacji, aby zapoznać się z polityką prywatności i świadomie wyrazić swoją zgodę, pozwalając nam zapewnić wysoki poziom wiedzy na temat korzystania z Państwa danych, które zawsze będą przetwarzane w sposób zgodny z prawem.
Od tej chwili precyzujemy, że przetwarzanie dotyczących Państwa informacji będzie opierać się na zasadzie legalności, rzetelności i przejrzystości, w taki sposób, aby zagwarantować ich bezpieczeństwo i poufność.

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Elsa s.r.l. W razie potrzeby Elsa s.r.l. może wyznaczyć zewnętrzne podmioty odpowiedzialne za przetwarzania danych.

Cel przetwarzania danych osobowych.
Dane, które przekazują nam Państwo wypełniając niniejszy formularz, są dla nas niezbędne, aby 1) wysyłać Państwu okresowy newsletter lub inne komunikaty elektroniczne (np. sms, mms, itp.), materiały mające na celu poznanie Państwa satysfakcji z naszych usług, a także materiały informacyjne na temat produktów, usług, ekskluzywnych wydarzeń, konkursów i nowych promocji stworzonych przez Elsa s.r.l.; ponadto 2) dane, w połączeniu z informacjami, które mogą nam Państwo udostępnić w ankietach mających na celu poznanie preferencji i zwyczajów konsumpcyjnych użytkownika, mogą zostać wykorzystane w celu wysłania okresowych Newsletter lub innych komunikatów elektronicznych (np.sms), materiałów informacyjnych na temat produktów, konkursów i spersonalizowanych promocji, czyli dopasowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań (np. promocje i konkursy oparte na Państwa zainteresowaniach itp.).

Jak przetwarzamy Państwa dane?
Dane będą przetwarzane głównie w systemie informatycznym. W szczególności będą one organizowane i przetwarzane w taki sposób, aby umożliwić nam poznanie Państwa preferencji i konsekwentnie dostosowywać naszą ofertę handlową i organizować spersonalizowane konkursy i promocje, którymi mogą być Państwo zainteresowani.

Gdzie przechowujemy Państwa dane?
Zebrane dane będą przechowywane w specjalnych rejestrach (dostępnych w formie papierowej i/lub telematycznej) przechowywanych w siedzibie firmy Elsa S.r.l. Należy podkreślić, że możliwe przekazanie danych osobowych nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są przetwarzane, a w każdym przypadku maksymalnie do 5 lat, po upływie których, w celach przechowywania, będą Państwo musieli ponownie wyrazić zgodę na przetwarzanie.

Kto uzyskuje dostęp do Państwa danych?
Nigdy nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy Państwa danych osobom trzecim w celach komercyjnych. W przypadku, gdy dane są przekazywane osobom trzecim, ich przejście będzie dozwolone wyłącznie w celu dostarczenia Państwu naszych usług. Poniżej przedstawiono kategorie osób trzecich w każdym konkretnym przetwarzaniu.

Jaki jest prawny powód przetwarzania?
W przypadku każdego konkretnego przetwarzania gromadzonych przez nas danych osobowych, zostaną Państwo poinformowani, czy przekazywanie danych osobowych jest legalne lub konieczne do podpisania umowy oraz czy podanie danych osobowych jest obowiązkiem, oprócz możliwych konsekwencji, jeśli zdecydują się Państwo tego nie zrobić.

Jakie mają Państwo prawa?

Prawo dostępu:
Mają Państwo prawo zażądać informacji o swoich danych osobowych przez nas przechowywanych w dowolnym momencie. Mogą Państwo skontaktować się z Elsa s.r.l., która udostępni dane osobowe pocztą elektroniczną.

Prawo do przenoszenia danych osobowych:
Za każdym razem, gdy Elsa s.r.l. przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa zgodę lub umowę, mają Państwo prawo do otrzymania, do uwagi Państwa lub osoby trzeciej, kopię danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dotyczy to tylko danych osobowych, które nam Państwo przesłali.

Prawo do sprostowania swoich danych:
Mają Państwo prawo zażądać sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe, w tym prawo do uzupełnienia niepełnych danych osobowych, wysyłając e-mail na adres privacy@elsasrl.com

Prawo do usunięcia swoich danych:
Mają Państwo prawo usunąć wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Elsa s.r.l. w dowolnym momencie, z wyjątkiem następujących sytuacji:

  • otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
  • nieuregulowany dług wobec Elsa s.r.l., niezależnie od metody płatności
  • jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystali Państwo z naszych usług w niewłaściwy sposób
  • jeśli dług został sprzedany osobom trzecim w ciągu ostatnich trzech miesięcy lub w ostatnim roku w przypadku zmarłych klientów
  • jeśli dokonali Państwo jakikolwiek zakup, zachowamy Państwa dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu:
Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ze strony Elsa s.r.l. Po wniesieniu sprzeciwu Elsa s.r.l. nie będzie już mogła przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykaże, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:
Mają Państwo prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Państwa profilu w celach marketingu bezpośredniego.
Można zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:
* postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym e-mailu marketingowym
* zmieniając ustawienia konta (opcja ważna, jeśli posiada się konto).

Prawo do ograniczenia:
Mają Państwo prawo zażądać, aby Elsa s.r.l. ograniczyła przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących okolicznościach:

  • jeśli nie zgodzą się Państwo na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Elsa s.r.l., wówczas Elsa s.r.l. ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych do czasu zweryfikowania uzasadnionego interesu.
  • jeśli złożyli Państwo skargę, gdyż Państwa dane osobowe są nieprawidłowe, Elsa musi ograniczyć ich przetwarzanie do czasu zweryfikowania poprawności danych osobowych.
  • jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, można sprzeciwić się usunięciu danych osobowych i zażądać w zamian ich ograniczenia.
  • jeśli Elsa nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

Jak mogą Państwo korzystać ze swoich praw?
Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy grupę pracowników, która będzie odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące powyższych kwestii. Można się z nimi w każdym momencie skontaktować, wysyłając e-mail na adres privacy@elsasrl.com, wstawiając jako tytuł „PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH”.

Prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego:
Można skontaktować się z nami, jeśli uważają Państwo, że Elsa s.r.l. przetwarza Państwa dane osobowe w niewłaściwy sposób. Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Aktualizacje naszej Polityki Prywatności:
Być może nasza polityka prywatności powinna zostać zaktualizowana. Najnowsza wersja Polityki prywatności jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Wszelkie istotne zmiany w polityce prywatności zostaną podane do wiadomości, na przykład cel wykorzystywania przez nas danych osobowych lub tożsamość właściciela Państwa praw.